مرصادنیوز: بخشی از آیین های زیبا مردم کورد زبان در شب یلدا (شو چله) را در ویدئو کلیپ زیر مشاهده کنید.
مرصادنیوز: کهن آیین های زیبای "شو چله" در دیار عشق های افسانه ای این روزها رنگ باخته و آن رسوم دلنشین در زیر سایه سنگین دنیای مجازی ربه دست فراموشی سپرده شده است.

مسئولان همایش معرفی فرصت‌های کرمانشاه پاسخ دهند؛

دستاوردهای همایش چند صدمیلیونی در «اسپیناس پالاس» چه بود؟

مرصادنیوز: مسئولان برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه در پایتخت هنوز در مورد خروجی و دستاوردهای شاخص آن و ابهامات موجود توضیح مناسبی به افکار عمومی نداده‌اند.

پربازدیدها