مرصادنیوز: اجرای بی‌تدبیرانه مانور آمادگی پلیس در شهر کرمانشاه جو روانی شهر را ساعاتی متشنج کرد.

معضلی که با روح و روان مردم بازی می‌کند؛

گره کور ترافیک یک «کلانشهر» /گم شدن کلید قفل ترافیک کرمانشاه

مرصادنیوز: اقدامات چند ساله اخیر برای رفع مشکلات ترافیکی کلانشهر کرمانشاه هنوز نتوانسته گره کور ترافیک را باز کند.

پربازدیدها