مرصادنیوز: مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت:الکترونیکی شدن خدمات قضایی رضایتمندی مردم از خدمات‌رسانی این حوزه را در پی داشته است.

رئیس جمهور فعلی بیشترین اختیارات را دارد؛

حسینی‌کیا: توجیه ناکارآمدی دولت به بهانه اختیارات محدود فرار به‌جلو است

مرصادنیوز: رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: دولت فعلی بیش از سایر روسای جمهور اختیار دارد و توجیه ناکارآمدی دولت به بهانه اختیارات محدود فرار به‌جلو است.

پربازدیدها