مرصادنیوز: مراسم روز خبرنگار کرمانشاه با حضور پررنگ خبرنگارنماها و سلفی‌بگیرهای بی‌دغدغه برگزار شد و تریبون‌های مراسم را افراد گزینش شده در دست گرفتند.

شما هم به این کار خیر دعوتید!

«رسم ابرار»؛ زیباترین جلوه دین‌محوری

مرصادنیوز: طرح «رسم ابرار» یکی از زیباترین جلوه‌های دین‌محوری است که شما هم به این کار خیر دعوت هستید.

پربازدیدها