مرصادنیوز: مجوزهای 120 هزار تومانی برای شکار چهار پرنده عملا چراغ سبز به شکارچیان برای شکار پرنده‌ها و گونه‌های نادر است.

کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مرصاد:

استراتژی تشدید فشار آمریکا از سر عجز مقابل ایران است

مرصادنیوز: کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که این استراتژی تشدید فشار امریکا به دلیل عجز در مقابل ایران و از سر عدم اجماع جهانی برای مقابله با ایران است.

پربازدیدها