مرصادنیوز: فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تودهنی به دشمنان در فضای مجازی و تار و مار آنها را با حضور تهاجمی در این عرصه می‌توان تحقق بخشید.

نماینده مردم کرمانشاه مطرح کرد

لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی

مرصادنیوز: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در سال رونق تولید از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.

پربازدیدها