مرصادنیوز: جشن چله انقلاب در کرمانشاه یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب چهره زیبای ایران اسلامی امروز تماشایی بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد

واجب فراموش شده؛ مهمترین رکن انتظار فرج

مرصادنیوز: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، امر به معروف و نهی از منکر راه مهمترین رکن انتظار فرج و ظهور منجی عالم عنوان کرد.

پربازدیدها