مرصادنیوز: احیای بافت‌های فرسوده موضوع مهمی است که در سه دهه اخیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته، اما تاکنون اقداماتی چندانی در مورد آن صورت نگرفته است.

تحول روستاهای غربی در گرو این طرح است؛

کرمانشاه در یک قدمی میزبانی رویداد جهانی گردشگری 2020

مرصادنیوز: : مسئولان میراث فرهنگی می‌گویند کرمانشاه تا میزبانی رویداد جهانی گردشگری 2020 تنها یک گام فاصله دارد.

پربازدیدها