مرصادنیوز: این روزها برخی از کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس در استان کرمانشاه با آغاز فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی تبلیغات زود هنگام را آغاز کرده اند.

این راهکار از پیش شکست‌خورده‌ است؛

حذف «فله‌ای» یارانه‌ بگیران؛ کج‌راهه تیم اقتصادی دولت

مرصادنیوز: کارشناسان معتقدند که حذف یارانه‌بگیران بر اساس هزینه‌های خانوارها یک راهکار از پیش شکست خورده است که دولت در پیش گرفته و این بار کج نمی‌تواند اهداف این موضوع را محقق کند.

پربازدیدها