مرصادنیوز: زواری که مرز خسروی را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کرده بودند، از خدمات ارائه شده و زیرساخت‌های این مرز راضی هستند.
مرصادنیوز: با نزدیک شدن به ایام اربعین مرز خسروی پذیرای تعداد زیادی از زائران است و با تمهیدات اندیشیده شده زوار با ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس جابجا می‌شوند.

از «آرامستان» تا «بهارستان»

سبدهای رأی در صف عزا

مرصادنیوز: این روزها کاندیداهای انتخابات سعی می‌کنند سبدهای رای‌شان را با حضور در صف عزا و عروسی پُر کنند.

پربازدیدها