مرصادنیوز: رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه توضیحاتی در مورد بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس ارائه کرد.

خوبی‌هایی که قرنطینه خانگی دارد!

«کرونا» چالشی برای تاب‌آوری

مرصادنیوز: کرونا این ایام به یک چالش برای نمایش تاب‌آوری و مسئولیت‌پذیری افراد تبدیل شده و قرنطینه خانگی یک فرصت برای ارتقای این موارد است.

پربازدیدها