مرصادنیوز: بسیج دانشجویی دانشگاه های استان کرمانشاه در نامه‌ای مشترک مطالبات خود را از کاندیداهای مجلس یازدهم مطرح کردند.

انتقاد کارشناسان از میانبر غلط دولت برای کنترل تورم

حیثیت پول ایران در گرو صفرها

مرصادنیوز: کارشناسان اقتصادی معتقدند که میانبر غلط دولت برای کنترل تورم منجر به بی‌اعتباری پول ملی می‌شود و باید در این سیاست اقتصادی تجدیدنظر کرد.

پربازدیدها