مرصادنیوز: دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: ۳۲ هزار نفر در این استان برگزاری انتخابات مجلس را بر عهده دارند.

کارشناس مسائل بین‌الملل:

اعتراضات آمریکا فراتر از نژادپرستی است

مرصادنیوز: یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: عتراضات آمریکا فراتر از نژادپرستی و اعتراض بع بی عدالتی و ناکارآمدی نظام حاکم است.

پربازدیدها