مرصادنیوز: بسیج اساتید و خانه نخبگان استان کرمانشاه در خصوص پاندمی کرونا و موضوعات پیرامون آن بیانیه‌ای صادر کرد.

انتقاد کارشناسان از میانبر غلط دولت برای کنترل تورم

حیثیت پول ایران در گرو صفرها

مرصادنیوز: کارشناسان اقتصادی معتقدند که میانبر غلط دولت برای کنترل تورم منجر به بی‌اعتباری پول ملی می‌شود و باید در این سیاست اقتصادی تجدیدنظر کرد.

پربازدیدها