مرصادنیوز: مدیر سابق مرکزهای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مختلف در کره جنوبی گفته است که نقص ژنتیکی یکی از دلایل‌ مهم شیوع بیماری کروناست.
مرصادنیوز: به نظر می رسد با عدم گنجایش مراکز درمانی در ایتالیا برخی بیماران کرونایی در اطراف بیمارستان ها بستری می شوند!

مرصاد بررسی می‌کند

انبار پرویزخان یا گلوگاه رانت؟!

مرصادنیوز: انبار مرز پرویزخان ظاهرا به یکی از گلوگاه‌های تولید رانت در این مرز تبدیل شده و کارگران فعال در این پایانه به این موضوع معترض شده اند.

پربازدیدها