مرصادنیوز: انتشار بیانیه ای از قول یکی از سران فتنه که دیروز روی خروجی سایت های ضد انقلاب قرار گرفت آنهم در شرایط محدودیت های ارتباطی، تکرار گاف عروسک گردانهای جریان ضد انقلاب در راستای نمایان شدن پرده دیگری از خارجی بودن جریان سبز و سوء استفاده از ساده اندیشی سران برا اندازی 88 بود.
مرصادنیوز: دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه های عروسکی تلویزیون ایران به میزبانی کرمانشاه آغاز به کار کرد.

کارشناسان از بی‌تاثیری قرارگیری در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌گویند؛

پذیرش FATF بدتر از تبعات قرارگیری در لیست سیاه

مرصادنیوز: کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که قرارگیری در لیست سیاه FATF بهتر از پذیرش آن است.

پربازدیدها