مرصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از برخورد قانونی با مسئولان سهل انگار در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در استان خبر داد.
مرصادنیوز: استاندار کرمانشاه خواستار برخورد جدی با تخریب و تصرف اراضی ملی در استان شد.
مرصادنیوز: در شورای حفاظت از اراضی استان کرمانشاه بر جلوگیری از راه های فرار قانونی برای کمک به متخلفین و هم چنین معیار بودن قانون در مباحث حفاظت از اراضی تاکید شد.
مرصادنیوز: مدیرکل شرکت گاز ز قطع انشعاب گاز ۱۵۷ سازه و تغییرکاربری غیرمجاز در کرمانشاه خبرداد و گفت: در این زمینه ۴۱ اخطار نیز صادر و گاز سه تالار غیرمجاز نیز قطع شده است.
مرصادنیوز: دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: دستگاه قضایی در استان کرمانشاه در بحث حافظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال نه خسته شده نه می شود و نه در این زمینه کوتاه خواهد آمد.
مرصاد نیوز: رئيس راه و شهرسازي صحنه از حفاظت از اراضي شهرستان صحنه و عملكرد خود در خصوص برخورد با متجاوزان به اراضي ملي خبر داد.
مرصادنیوز: مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از اجرای طرح کاداستر اراضی در ۲۶۸ هزار هکتار از منابع طبیعی استان خبر داد.
مرصادنیوز: دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: ۲۵۷ فقره پرونده با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی طی سال گذشته در دادگستری استان تشکیل شده است.
مرصادنیوز: مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از رفع تصرف بیش از ۲۵۵ هکتار از اراضی ملی استان در قالب ۲۵۸ فقره طی سال ۹۷ خبر داد.
مرصادنیوز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از اجرای طرح کاداستر در بیش از ۸۹ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.

کارشناس مسائل بین‌الملل:

اعتراضات آمریکا فراتر از نژادپرستی است

مرصادنیوز: یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: عتراضات آمریکا فراتر از نژادپرستی و اعتراض بع بی عدالتی و ناکارآمدی نظام حاکم است.

پربازدیدها